PENGUMUMAN PENERIMA INSENTIF VIDEO PEMBELAJARAN, BUKU, E-LEARNING, DAN RPS

Bapak Ibu yang Kami Hormati, berikut ini kami lampirkan pengumuman calon penerima program hibah LPP 2022. Apabila data sudah sesuai harap segera melakukan pembuatan/penyusunan Video Pembelajaran, Buku, E-Learning, dan RPS. Pengumpulan Produk maksimal Rabu 4 Mei 2022 melalui Google Classroom, pedoman penyusunan dapat di akses pada http://lpp.upy.ac.id/stimulan-video-pembelajaran-buku-e-learning-dan-rps-2022/

Terimakasih

LPP-UPY